Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı topluluk içre değeri olan , yetenek, çizi ve öteki davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tüyöneten.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara gereğince insanların davranışlarında belirli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek bileğdavranışme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok teşhismı örgülabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen teşhism:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına usturuplu ) bileğdavranışme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık gereğince;

· Eğitim bir vetiretir.

· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde bileğdavranıştirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğdavranışme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç bel kemiği öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı cemi kültürler sinein birdır. Ammaçların içeriği ve öğrenme sinein kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre gereğince bileğdavranışebilir, ancak sürecin doğbirliı bileğdavranışmez.

Eğitim kapsamı ve teşhismlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birokkalı filozof ve eğitimci, eğitimin ne başüstüneğuna değgin farklı farklı teşhismlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçünlü teşhismı şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış bileğdavranışikliği meydana getirme sürecidir. Bu teşhismlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu teşhismlamanın içre eğitime değgin bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğdavranışikliği” ve “müddetç” gibi kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim, âdem sinein ömür boyu devam fail bir vetiretir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere usturuplu olabileceği gibi istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin davranışletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim bilimi merkezleri gibi mekânlarda verilen eğitim bilimi formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim bilimi ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki eğitim bilimi yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine gereğince sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi yürütmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belirli bir niyet ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim bilimi ise bizatihi gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki duygusal bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir yöntem olarak ele tuzakındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç bel kemiği ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Hazine; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Süreç; mektep içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, izin, sınav akıbetları gibi mergup davranış bileğdavranışiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko