Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” fehvaına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet teamüllerinde kullanılırdı.

Orta Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak muhtevain kullanılmaya sarrafiyelandı. Bu görevliler, örneğin ülke daireleri veya kiliselerde çeşitli teamüllerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan herhangi bir kişyeğin tanımlamak muhtevain kullanılmaya sarrafiyelandı. Günümüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor veya iş dünyası gibi resmi bir konumda bulunan kişsonra veya kurumları tanımlamak muhtevain kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, sözcük resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan herhangi bir kişyeğin tanımlamak muhtevain kullanılmaya sarrafiyelamıştır.