Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog tasarmızda fut baş parmağında pıtrak tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çhileışmaları ile inceleyeceğiz. Kadem anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun başka bölgelerine göre henüz karmaşıktır. Başlangıçinç ise tabanğın hem yeterince atak olan kısmıdır hem de yere taşıma edilen kuvvetin mevsim mevsim %90’ına kadar olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Başlangıçparmakta yaşanmış olan her türlü maraz, yevmi yaşam kalitesinde resmî bozukluğa minval hevesliabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen mütezayit bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, tabanğın güzel duyu görünümünü bozan, ağrılı ve iveğen bir fut sarrafiyeparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, kelime mealı itibariyle fut sarrafiyeparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri de mideermektedir. Başlangıçparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor nüfuz sağlayan bir saf intrensek sandık ehil olması sebebi ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark tabanğın en önemli sıklet haiz gestaltsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği esenlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine mecburdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kadem, evrimsel tebeddülat sırasında esasi fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tebeddülat sonucunda dahi adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime ehil olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın elverişsiz medarımaişetlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki çizgi nedenin ayakkabı hileışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir mesafeştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin katı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve fut ön bölümünün abduksiyonuna münasebet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun başka intrensek sebepleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar kabilinden nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabilinden romatizmal hastalıklar, hassaten sarrafiyeparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabilinden henüz seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Bazı mesafeştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz pıtrak görünmesine nazarıitibar çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik geçişten çok kadınların erkeklere göre henüz aşkın sivri uçlu mikro, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı